ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
++389 2 3214340
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
      
Семејна медицина
  Новини
  Кои сме ние
  За специјалноста
  Специјалистички испит
  Документи
  Корисни линкови
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
SYMPOSIUM 1-2 MAY 2015 OHRID Antibiotics in Primary Care - Challenges for improvement
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

  
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
++389 2 3214340
admin / webmail